Traden en belastingen in Belgie ( Trading taxes in Belgium, dutch language ) - All Other non-English Languages | futures io social day trading
futures io futures trading


Notices

Traden en belastingen in Belgie ( Trading taxes in Belgium, dutch language )
Updated: Views / Replies:6,225 / 27
Created: by trendandfade Attachments:2

Welcome to futures io.

(If you already have an account, login at the top of the page)

futures io is the largest futures trading community on the planet, with over 100,000 members. At futures io, our goal has always been and always will be to create a friendly, positive, forward-thinking community where members can openly share and discuss everything the world of trading has to offer. The community is one of the friendliest you will find on any subject, with members going out of their way to help others. Some of the primary differences between futures io and other trading sites revolve around the standards of our community. Those standards include a code of conduct for our members, as well as extremely high standards that govern which partners we do business with, and which products or services we recommend to our members.

At futures io, our focus is on quality education. No hype, gimmicks, or secret sauce. The truth is: trading is hard. To succeed, you need to surround yourself with the right support system, educational content, and trading mentors – all of which you can find on futures io, utilizing our social trading environment.

With futures io, you can find honest trading reviews on brokers, trading rooms, indicator packages, trading strategies, and much more. Our trading review process is highly moderated to ensure that only genuine users are allowed, so you don’t need to worry about fake reviews.

We are fundamentally different than most other trading sites:
  • We are here to help. Just let us know what you need.
  • We work extremely hard to keep things positive in our community.
  • We do not tolerate rude behavior, trolling, or vendors advertising in posts.
  • We firmly believe in and encourage sharing. The holy grail is within you, we can help you find it.
  • We expect our members to participate and become a part of the community. Help yourself by helping others.

You'll need to register in order to view the content of the threads and start contributing to our community.  It's free and simple.

-- Big Mike, Site Administrator

Reply
 2  
 
Thread Tools Search this Thread
 

Traden en belastingen in Belgie ( Trading taxes in Belgium, dutch language )

  #11 (permalink)
Trading for Fun
Antwerp
 
Futures Experience: Advanced
Platform: Rithmic Pro
Favorite Futures: CL, GC, NG
 
Posts: 171 since Jun 2016
Thanks: 32 given, 225 received


rleplae View Post
Twee keer niet akkoord.

I. Aftrekbaarheid.


Artikel 198, WIB 92

Art. 198, § 1, 1°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2015 (art. 46 en 68, W 18.12.2015 - B.S. 28.12.2015)
Art. 198, § 1, 1°, is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2015 (art. 45 en 50, progW 19.12.2014 - B.S. 29.12.2014)
Art. 198, § 1, 15°, wordt opgeheven op 29.12.2014 en is van toepassing op alle geschillen die nog niet definitief zijn afgesloten op de datum van deze inwerkingtreding (art. 29 en 40, progW 19.12.2014 - B.S. 29.12.2014)

§ 1. Als beroepskosten worden niet aangemerkt:
1° de vennootschapsbelasting (...) de in mindering van de vennootschapsbelasting gestorte sommen, en de roerende voorheffing die de schuldenaar van het inkomen met miskenning van artikel 261 tot ontlasting van de verkrijger heeft gedragen, doch met uitzondering van de ingevolge artikel 219 verschuldigde afzonderlijke aanslag;
2° de belasting en de aanvullende belasting op de deelnames die ten laste van de schuldenaar van het inkomen vallen ter ontlasting van de verkrijger der inkomsten, bedoeld in artikel 113 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
3° verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de voorheffingen, met uitzondering van de onroerende voorheffing;
4° de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen vermeld in artikel 183bis van het Wetboek diverse rechten en taksen;
5° de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies andere dan deze bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsmede de verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten met betrekking tot deze niet-aftrekbare belastingen, heffingen en retributies;
6° de bijzondere taks op kasbons in het bezit van de financiële tussenpersonen, bedoeld in de artikelen 201/3 tot 201/9 van het Wetboek diverse rechten en taksen;
7° waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap tot ten hoogste het verlies aan gestorte kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd en de waardeverminderingen en de minderwaarden op de aandelen die behoren tot de handelsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 35ter, § 1, tweede lid, a, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging;


Maw futures staan er niet bij, dus is het volgens mij wel aftrekbaar

II. Prop account traden

Je krijgt dan een commissie uitbetaald, een deel van de winst.
De individuele trades maken geen deel uit van jouw boekhouding, je levert een dienst en op die dienst moet BTW
betaald worden. Dus topsteptrader bijvoorbeeld, betaalt jouw 80% van de winst uit. Jij moet dan dat bedrag
ventileen als maatstaf van heffing en btw 21%. Op de maatstaf dan gewoon inkomstenbelasting van je
vennootschap, speculatie taks komt hier niet aan te pas volgens mij..

Uw artikels zijn verouderd en u spreekt over beroepskosten.
Momenteel zit ik nog midden in mijn trading dag dus straks zal ik de moeite nemen de correcte artikels terug te zoeken.
Volgens mijn boekhouder is het voor prop accounts net het zelfde aangezien het inkomen wordt gehaald uit traden, verhandelen van financiële instrumenten binnen een tijdspanne van 6 maanden wordt heel anders aanzien/belast dan andere diensten of aandelen bijhouden voor langer dan 6 maanden. Echter over het 2de punt (prop account) kan ik niets met zekerheid zeggen, over punt 1 ben ik trouwens wel 100% zeker. Straks hierover meer.

Edit: Topsteptrader is overigens geen prop firm

Reply With Quote
The following user says Thank You to RDK91 for this post:
 
  #12 (permalink)
Elite Member
Gits (Hooglede) Belgium
 
Futures Experience: Master
Platform: NinjaTrader, Proprietary,
Broker/Data: Ninjabrokerage/IQfeed + Synthetic datafeed
Favorite Futures: 6A, 6B, 6C, 6E, 6J, 6S, ES, NQ, YM, AEX, CL, NG, ZB, ZN, ZC, ZS, GC
 
rleplae's Avatar
 
Posts: 2,868 since Sep 2013
Thanks: 2,232 given, 4,936 received
Forum Reputation: Legendary


RDK91 View Post
Uw artikels zijn verouderd en u spreekt over beroepskosten.
Momenteel zit ik nog midden in mijn trading dag dus straks zal ik de moeite nemen de correcte artikels terug te zoeken.
Volgens mijn boekhouder is het voor prop accounts net het zelfde aangezien het inkomen wordt gehaald uit traden, verhandelen van financiële instrumenten binnen een tijdspanne van 6 maanden wordt heel anders aanzien/belast dan andere diensten of aandelen bijhouden voor langer dan 6 maanden. Echter over het 2de punt (prop account) kan ik niets met zekerheid zeggen, over punt 1 ben ik trouwens wel 100% zeker. Straks hierover meer.

Edit: Topsteptrader is overigens geen prop firm

dank u
tot straks

Reply With Quote
 
  #13 (permalink)
Elite Member
Belgium
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: ninja
 
Posts: 149 since Jun 2009
Thanks: 325 given, 282 received

Afschaffing "speculatietaks"


Nieuws, heet van de naald.

Vandaag, 15 oktober 2016, heeft de regering haar begroting uitgebracht.

Volgens hun regeringsverklaring gaat men de speculatietaks afschaffen. men zou in de plaats de kosten verhogen.

Verdere details zijn nog niet beschikbaar, daarvoor is het nog te vroeg.

Ik ben benieuwd naar de details van dit nieuws.


Reply With Quote
The following user says Thank You to crossover for this post:
 
  #14 (permalink)
Elite Member
Gits (Hooglede) Belgium
 
Futures Experience: Master
Platform: NinjaTrader, Proprietary,
Broker/Data: Ninjabrokerage/IQfeed + Synthetic datafeed
Favorite Futures: 6A, 6B, 6C, 6E, 6J, 6S, ES, NQ, YM, AEX, CL, NG, ZB, ZN, ZC, ZS, GC
 
rleplae's Avatar
 
Posts: 2,868 since Sep 2013
Thanks: 2,232 given, 4,936 received
Forum Reputation: Legendary


crossover View Post
Nieuws, heet van de naald.

Vandaag, 15 oktober 2016, heeft de regering haar begroting uitgebracht.

Volgens hun regeringsverklaring gaat men de speculatietaks afschaffen. men zou in de plaats de kosten verhogen.

Verdere details zijn nog niet beschikbaar, daarvoor is het nog te vroeg.

Ik ben benieuwd naar de details van dit nieuws.


Is dat dan hun bedoeling met ingang van 1/1/2017 ?
Mooi voorbeeld van een onderdachte maatregel, die hun vele tientallen miljoenen gekost heeft ipv opgebracht heeft

Reply With Quote
 
  #15 (permalink)
Elite Member
Gits (Hooglede) Belgium
 
Futures Experience: Master
Platform: NinjaTrader, Proprietary,
Broker/Data: Ninjabrokerage/IQfeed + Synthetic datafeed
Favorite Futures: 6A, 6B, 6C, 6E, 6J, 6S, ES, NQ, YM, AEX, CL, NG, ZB, ZN, ZC, ZS, GC
 
rleplae's Avatar
 
Posts: 2,868 since Sep 2013
Thanks: 2,232 given, 4,936 received
Forum Reputation: Legendary


RDK91 View Post
Uw artikels zijn verouderd en u spreekt over beroepskosten.
Momenteel zit ik nog midden in mijn trading dag dus straks zal ik de moeite nemen de correcte artikels terug te zoeken.
Volgens mijn boekhouder is het voor prop accounts net het zelfde aangezien het inkomen wordt gehaald uit traden, verhandelen van financiële instrumenten binnen een tijdspanne van 6 maanden wordt heel anders aanzien/belast dan andere diensten of aandelen bijhouden voor langer dan 6 maanden. Echter over het 2de punt (prop account) kan ik niets met zekerheid zeggen, over punt 1 ben ik trouwens wel 100% zeker. Straks hierover meer.

Edit: Topsteptrader is overigens geen prop firm

Nieuwschierig om uw analyse/argumenten te lezen...

Reply With Quote
 
  #16 (permalink)
Elite Member
Belgium
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: ninja
 
Posts: 149 since Jun 2009
Thanks: 325 given, 282 received

Het is nog veel te vroeg om besluiten te kunnen trekken

Ziehier een deeltje over de intrekking van de speculatietaks en men gaat meteen de beurstaks verhogen.

begroting


De veelbesproken speculatietaks die pas vorig jaar is ingevoerd, verdwijnt alweer omdat die weinig opbracht. Verder wordt de beurstaks uitgebreid. De meeste bijkomende belastingen haalt de regering dus uit kapitaal.

Ik vrees dat er nog veel zal geschreven worden over deze ( wan)toestanden van de regering die blijkbaar wild om zich heen slaat maar geen nagels met koppen kan slaan.

Wordt zeker vervolgd

.

Reply With Quote
 
  #17 (permalink)
Trading for Fun
Antwerp
 
Futures Experience: Advanced
Platform: Rithmic Pro
Favorite Futures: CL, GC, NG
 
Posts: 171 since Jun 2016
Thanks: 32 given, 225 received


rleplae View Post
Nieuwschierig om uw analyse/argumenten te lezen...

Excuses, was het even uit het oog verloren. Zal dit zondag voor u even terug opzoeken en hier posten.
Zoals hierboven aangegeven gaat er dus wel een en ander veranderen, nu is het alleen de vraag of men de ''speculatietaks'' voor vennootschappen ook gaat afschaffen of niet. Dit is namelijk niet dezelfde taks als die waar men het over heeft.

Reply With Quote
 
  #18 (permalink)
Trading for Fun
Antwerp
 
Futures Experience: Advanced
Platform: Rithmic Pro
Favorite Futures: CL, GC, NG
 
Posts: 171 since Jun 2016
Thanks: 32 given, 225 received


rleplae View Post
Nieuwschierig om uw analyse/argumenten te lezen...

Dit heb ik al snel teruggevonden:

''Wanneer u overweegt voortaan aandelen te laten aan- en verkopen door uw vennootschap om deze taks te omzeilen , dan moet u opletten. Uw belastingsfactuur zal immers duurder uitvallen. Een vennootschap betaalt immers 25,75% vennootschapsbelasting op de meerwaarden op aandelen wanneer zij deze meerwaarde realiseert binnen het jaar (!) na de aanschaf ervan (cfr art.217, 2° WIB 1992) . Ook zijn minderwaarden niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting (behoudens het kapitaalverlies n.a.v. een vereffening). Bijkomende moet u dan nog rekening houden met het gevolg dat de netto opbrengst nog altijd in uw vennootschap zit. Om deze privé te genereren moet u bijkomend nog rekening houden met de roerende voorheffing. Deze bedraagt in principe 25% en wordt volgend jaar 27% ! Hieraan kan verholpen worden d.m.v. de liquidatiereserve maar finaal zal de eindafrekening nog altijd duurder uitvallen !''

Dit is een quote uit volgend artikel:

De speculatietaks | Bespaar belastingen

Indien je echt nog meer details wilt kan u altijd starten bij Artikel 217 en vandaar uit verder gaan.
Opgelet, in bovenstaande quote wordt enkel melding gemaakt van aandelen maar er zijn nog meer producten die onder dit tarief vallen, welke precies is momenteel voor mij nog een vraagteken.

Mijn boekhouder heeft meerdere klanten die actief trader zijn daarmee dat zijn informatie meestal wel correct is.
Verder kan ik mededelen dat zijn andere cliënten buitenlandse constructies hebben opgericht omdat het in België gewoon niet meer haalbaar is.
Straks ga ik zelf nog verder wat opzoeken en nieuwe bevindingen zal ik zeker hier posten.

Reply With Quote
The following user says Thank You to RDK91 for this post:
 
  #19 (permalink)
Market Wizard
Amsterdam, The Netherlands
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: Ninjatrader 8
Broker/Data: NinjaTrader Brokerage
Favorite Futures: CL, ES
 
GruttePier's Avatar
 
Posts: 1,265 since Dec 2013
Thanks: 2,822 given, 5,626 received
Forum Reputation: Legendary

Naar mijn weten zijn er in nederland geen regels op dit gebied.
Uiteraard wel vermogensbelasting, maar dat is niet specifiek voor speculatie.

Reply With Quote
The following 2 users say Thank You to GruttePier for this post:
 
  #20 (permalink)
Elite Member
Belgium
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: ninja
 
Posts: 149 since Jun 2009
Thanks: 325 given, 282 received


Ziehier een artikel in DE TIJD betreffende de ontwekende beurstaks die men kan recupereren via belastingsaangifte

'Fiscus kan ontweken beurstaks via aangifte recupereren' | De Tijd

Gezien de tijd veelal voor niet abonnees zijn artikelen afsluit geef ik het hier weer met wat knip en plakwerk

'Fiscus kan ontweken beurstaks via aangifte recupereren'
Belgische beleggers die via buitenlandse makelaars aandelen verhandelen kunnen vanaf 2017 de beurstaks niet meer ontwijken. Ze zullen wellicht via een aangifte taks moeten betalen.


De belegger moet opnieuw een grote bijdrage leveren aan de vermindering van het begrotingstekort. De belangrijkste maatregel is de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden en rente van 27 procent naar 30 procent. Die maatregel moet 385 miljoen euro opbrengen. Het is al de vierde keer in vijf jaar dat de roerende voorheffing stijgt. De belasting is sinds eind 2011 verdubbeld van 15 procent naar 30 procent.
De omstreden speculatietaks wordt afgeschaft. Ze bracht in de eerste acht maanden van 2016 amper 17 miljoen op, maar leidde ook tot een forse daling van de aandelenhandel. Daardoor zakte de opbrengst van de beurstaks met 71 miljoen euro. In plaats van geld op te brengen heeft de speculatietaks de overheid al 54 miljoen euro gekost.
Achterpoortje

De inning van de beurstaks op transacties via buitenlandse financiële instellingen zal wellicht gebeuren via een aparte belastingaangifte.
DIRK COVELIERS
ADVOCAAT SHERPA LAW
De regering neemt ook twee maatregelen om de opbrengst van de beurstaks te verhogen. De opvallendste ingreep is de sluiting van een achterpoortje die 30 miljoen moet opleveren. Belgische beleggers kunnen weldra de beurstaks niet meer ontwijken door transacties te doen via buitenlandse makelaars. De regering heeft nog niet gezegd hoe ze dat zal aanpakken.
‘Dit doet me denken aan de taks van 2 procent op levensverzekeringen, die is uitgebreid naar buitenlandse verzekeraars’, zegt Dirk Coveliers van het advocatenkantoor Sherpa Law. ‘Ofwel int de buitenlandse verzekeraar de taks van 2 procent. Als de verzekeraar dat niet doet, moet de verzekeringsnemer aangifte doen en de taks betalen. De inning van de beurstaks op transacties via buitenlandse financiële instellingen zal wellicht gebeuren via een aparte belastingaangifte.’
Maximumbedragen

De overheid kan ons niet verplichten beurstaks te innen.
GIJS NAGEL
CEO DEGIRO
De Nederlandse onlinemakelaar Degiro is niet van plan beurstaks in te houden bij Belgische klanten. ‘De Belgische overheid kan ons niet verplichten dat te doen. We zijn geen Belgische broker’, zegt CEO Gijs Nagel. ‘België kan beleggers wel verplichten om buitenlandse transacties aan te geven. We zijn actief in 17 landen en dit soort grote wijzigingen van de fiscaliteit op korte termijn zien we alleen in België.’
Ten slotte verdubbelen de maximumbedragen van de beurstaks naar 1.600 euro voor aandelen, 1.300 euro voor obligaties en 4.000 euro voor beleggingsfondsen. Die aanpassing treft grote transacties vanaf 152.000 euro (fondsen), 296.000 euro (aandelen) en 722.000 euro (obligaties). De hogere maxima en het einde van de speculatietaks moeten 46 miljoen opleveren.
Bron: De Tijd


Ik heb er geen idee van hoeveel de taks is bij futures en of hoe deze wordt berekend.

Reply With Quote

Replyfutures io > > > > > Traden en belastingen in Belgie ( Trading taxes in Belgium, dutch language )

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced SearchUpcoming Webinars and Events (4:30PM ET unless noted)
 

Fundraiser: Feeding Families in Need (ends Dec 17)

December
 

Ask Me Anything (Brokers & Platforms) w/Ilan Levy Mayer @ Cannon Trading

Dec 13
 

Battlestations! Show us your trading desks w/GFF Brokers ($750 in Prizes)

January
     

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Preséntese (en español) Big Mike Spanish Traders 87 September 9th, 2018 09:28 AM
mini sp en español DAYTRADERPROFESIONAL Spanish Traders 16 October 19th, 2012 12:29 PM
Hi from Belgium Jertom Beginners and Introductions 1 July 24th, 2012 11:18 AM
Dutch Parliament kills ACTA before EU vote kbit News and Current Events 0 May 29th, 2012 06:07 PM
Trading Taxes Dan08 Traders Hideout 2 December 12th, 2010 04:22 PM


Tags
atm, break-even, broker, brokers, crossovers, day trading, daytrade, elite, email, encog, footprint, futures, futures trading, holy grail, holy_grail, indicator, indicators, neural networks, ninjatrader, orderflow, short term, sim, sim_trading, topstep trader, topsteptrader, trading

All times are GMT -4. The time now is 05:36 PM. (this page content is cached, log in for real-time version)

Copyright © 2018 by futures io, s.a., Av Ricardo J. Alfaro, Century Tower, Panama, +507 833-9432, info@futures.io
All information is for educational use only and is not investment advice.
There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, stocks, options and foreign exchange products. Past performance is not indicative of future results.
no new posts
Page generated 2018-12-12 in 0.17 seconds with 15 queries on phoenix